قدرت‌های غربی و شرقی؛ آتش‌بیار جنگ تحمیلی عراق بر ایران

قدرت‌های بزرگ در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی منافع خود را در خطر دیدند و از هیچ تلاشی برای شکست نظام برخاسته از این انقلاب فروگذار نکردند.