تمجیدها از تراکتور کارمان را سخت می‌کند/ ابراهیمی: حرف زدن درباره تیم ملی فایده ندارد