سقوط جنگنده آمریکایی در آب های ژاپن

یک فروند جنگنده AV-8 ‘هریر’ متعلق به نیروی دریایی آمریکا، روز پنجشنبه در آب های اوکیناوا در ژاپن سقوط کرد.