بشار اسد: آمریکا هیچ اراده ای برای مبارزه با تروریسم ندارد

رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که آمریکا از گروه های تروریستی به عنوان اهرم فشار برای تحقق اهداف خود استفاده می کند.