بشار اسد: آمریکا هیچ اراده ای برای مبارزه با تروریسم ندارد