بیش از ۲۰۰ فرد مسلح در استان ریف دمشق تسلیم شدند

الاخباریه سوریه اعلام کرد بیش از ۲۰۰ فرد مسلح خود را در استان ریف دمشق تسلیم کردند.