فراخوان تظاهرات بحرین همزمان با محاکمه شیخ عیسی قاسم

ائتلاف چهارده فوریه بحرین از مردم این کشور خواست همزمان با جلسه محاکمه آیت الله شیخ عیسی قاسم تظاهرات کنند.