صفحه اول روزنامه‌های امروز اسپانیا (عکس)

روزنامه‌های امروز اسپانیا به تساوی شب گذشته رئال مادرید و بارسلونا مقابل رقبا پرداخته اند.