نام شهید مصطفی صادقی بر سر در پایگاه اورژانس هوایی مازندران

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: پایگاه اورژانس هوایی مازندران تاکنون به بیش از ۲۰۰ ماموریت اعزام شده و جان بیش از ۳۰۰ مصدوم و بیمار بدحال را از مرگ نجات داده است.