اعتصاب ۲۴ ساعته خلبانان و خدمه پروازآلیتالیا و حذف ۱۵۰ پرواز در رم

در پی فراخوان اتحادیه های کاری ‘Anpac’، ‘Anpav’، Usb’ خلبانان و خدمه پرواز شرکت هواپیمایی الیتالیا امروز پنجشنبه دست به یک اعتصاب ۲۴ ساعته زدند.