آزادسازی کامل شهر الشرقاط در استان صلاح الدین عراق

نیروهای عراقی شهر الشرقاط در شمال استان صلاح الدین را به طور کامل آزاد کردند.