حماس پیروزی ۳ اسیر فلسطینی در نبرد اعتصاب غذا را تبریک گفت

سخنگوی حماس ضمن تبریک به مناسبت پیروزی سه اسیر فلسطینی در نبرد اعتصاب غذا، افزود ایستادگی این سه اسیر، یک پیروزی جدید برای موضوع اسراست.