اجرای طرح راهبران آموزشی در مناطق محروم

به گزارش ایمنا، وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح “راهبران آموزشی” با هدف حمایت از مناطق محروم و مناطق پراکنده روستایی و مدارس خبر داد. علی اصغرفانی افزود: بعد از بازرسی مدارس روستایی ۳هزار “راهبر آموزشی” در مدارس ابتدایی روستایی و عشایری حضور می یابند. وی ابراز امیدورای کرد با اجرای این طرح ضمن بهبود روش های […]