موافقت دولت برای اعزام زائران از مرز سومار کرمانشاه