سلام خدا بر شهدا که زندگی و مرگشان مایه‌ اعتلای جامعه اسلامی است