درخواست کمک رئیس جمهور نیجریه از سازمان ملل برای آزادی دختران ربوده شده

محمد بوهاری از سازمان ملل متحد خواست به مذاکرات برای مبادله دختران ربوده شده منطقه چیبوک Chibok با سرکردگان زندانی بوکوحرام، کمک کند.