سلام خدا بر جانهای تابناک که زندگی و مرگشان مایه‌ی اعتلای جامعه اسلامی است