بازداشت ۵۶ عضو «النصره» که قصد پیوستن به داعش را داشتند

گروه تروریستی جبهه فتح الشام (جفش) ۵۶ عنصر خود را در استان «حماه» بازداشت کرد. این افراد قصد پیوستن به همتای تروریستی خود یعنی داعش را داشتند.