نرگس آبیار نمایش «خواب زمستانی» را افتتاح می‌کند

نمایش «خواب زمستانی» با آغاز فصل پائیز در این مجموعه به صحنه می‌رود.