صعود سلیمانی بدون انجام مسابقه

پنجمین دوره بازی های آسیایی ساحلی از سوم مهر ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهر دانانگ ویتنام رسما آغازخواهد شد،اما مسابقات موی تای از روز گذشته آغاز شده است.