جزئیات رایگان شدن سرویس مدارس برای دانش آموزان استثنایی

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از رایگان شدن سرویس مدارس برای دانش آموزان استثنایی خبرداد.