کره شمالی تنها ۲۸ وبسایت داخلی دارد

کره شمالی به صورت کاملا تصادفی آمار تعداد سایت‌های کشور خود را اعلام کرده است.