دیدار و رایزنی ظریف و کری در نیویورک

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا ساعت دوازده به وقت محلی در نیویورک دیدار و گفت و گو می کنند.