راهپیمایی گسترده مردم نیجریه برای آزادی علامه زکزاکی

صدها هزار نفر از مردم نیجریه برای اعتراض به ادامه بازداشت علامه زکزاکی با پای پیاده و با وسایل نقلیه در حال عزیمت به پایتخت این کشور هستند.