مربی موناکو: فالکائو هنوز در بیمارستان است

رادامل فالکائو، ستاره کلمبیایی موناکو در جریان بازی شب گذشته تیمش مقابل نیس، بر اثر برخورد با بازیکن حریف به بیمارستان منتقل شد.