کشته و زخمی شدن دهها نفر از عناصر مسلح در جنوب سوریه