کمپانی اریکسون ۳ هزار کارمند خود در سوئد را تعدیل می کند