۷۰ درصد وزارت نفت، انگلیسی است/ انقلاب به‌جایی رسیده که دولت از ما در دفاع از انقلاب شکایت می کند