برکناری ۷۸۵ کارمند وزارت کار ترکیه پس از کودتا

وزیر کار ترکیه اعلام کرد که بیش از ۷۸۵ نفر از کارکنان وزارت کار این کشور پس از وقوع کودتای نظامی نافرجام جولای برکنار شده اند.