برد تاریخی با لباس وصله دار (عکس)

تیم ملی فوتسال در بازی برزیل با لباس وصله دار به میدان رفت !