سامسونگ ۲۶ گزارش غیرواقعی از انفجار گلکسی نوت ۷ دریافت کرده است

سامسونگ اعلام کرده که ۲۶ گزارش ساختگی از انفجار گلکسی نوت ۷ در ۱۵ کشور دریافت کرده است.