سامسونگ ۲۶ گزارش غیرواقعی از انفجار گلکسی نوت ۷ دریافت کرده است