لفاظی مقامات آمریکایی علیه ایران در جلسه مجلس سنا

جلسه استماع کمیته امور مسلح مجلس سنای آمریکا برای بررسی چالش‌های پیشروی امنیت داخلی این کشور برگزار شد و ایران یکی از محورهای اصلی بحث در این جلسه بود.