تعداد مهمی از معارضان سوریه به دست داعش در جنوب سوریه کشته شدند

یک گروهک وابسته به داعش با حمله به مواضع گروه‌های معارض سوریه در جنوب سوریه، ۱۲ نفر از آن‌ها از جمله «وزیر دولت محلی» را کشت.