ستاره نفتی به بازی پرسپولیس می‌رسد

پزشک تیم نفت تهران اعلام کرد که مدافع مصدوم این تیم از نظر پزشکی به بازی مقابل پرسپولیس خواهد رسید.