فراخوان گلکسی نوت ۷، سبب کاهش چشمگیر سود عملیاتی سامسونگ در سه ماهه سوم شد