شجره خبیثه ملعونه آل سعود به ناحق بیت الله الحرام را مصادره کرده است