هشدار به لندن و واشنگتن درباره تبعات حقوقی حمله به دیرالزور