برگزاری نشست هم اندیشی پیش نویس آیین نامه نگارش و علامت گذاری مصحف بریل

به گزارش خبرنگار ایمنا، این جلسه که با حضور اساتیدی از استان های اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضوی و قم برگزار شد، با معرفی هریک از حاضران در جلسه آغاز شد و با سخن مدیریت بخش تحقیقات مرکز طبع و نشر قرآن که تصریح نمود این جلسه ویژه بررسی پیش نویس آیین نامه نگارش و […]