از دیدار مقامات تهران و ریاض تا وتوی دو طرح ضد ایرانی از سوی اوباما و برترین دانشگاه های جهان