اعضای دولت مستعفی یمن بار دیگر به عدن بازگشتند

رئیس جمهور مستعفی یمن بعد از انتخاب رئیس جدید برای بانک مرکزی یمن، دستور داده دولت‌ احمد عبید بن دغر به عدن برود.