در پی مصدومیت مسی/ اعتراض شدید نشریات آرژانتینی به باشگاه بارسلونا