مرگ ۱۷ هزار نفر در هند بر اثر گرسنگی

گرسنگی در هند، جان ۱۷ هزار نفر را گرفت.