دستگیری ۴۴ نفر در درگیری های شارلوت آمریکا

پلیس آمریکا از بازداشت ۴۴ نفر در شارلوت خبر داد.