ادعای Mercafútbol / امیدواری آرسن ونگر به جذب بنزما

کریم بنزما در دو سال گذشته همواره یکی از بازیکنان موردنظر آرسنال در بازار نقل و انتقالات بوده است.