برگزاری اولین تمرین تیم ملی در ارمنستان

ملی پوشان فوتبال ایران نخستین تمرین خود را در ایروان برگزار کردند.