تبلیغ ارتقاء به ویندوز ۱۰ از ویندوز ۷ و ۸ برداشته شد

ظاهرا مایکروسافت نیز متوجه شده که تبلیغات مربوط به ارتقاء ویندوز ۷ و ۸ به ویندوز ۱۰، باعث آزار مشتریان می‌شود.