حمله جنگنده های ترکیه به اهداف داعش در سوریه

جت های جنگنده ترکیه به اهداف گروه تروریستی داعش در سوریه حمله کردند.