دختر یانکی به دلیل استقبال مردم تمدید شد/ پیش فروش هفته پایانی

اجرای نمایش “دختر یانکی” به کارگردانی بهرام تشکر از ۳۱ شهریور تا ۹ مهر به دلیل استقبال عموم مردم تمدید شد و دیگر در سال جاری تمدید نخواهد شد.