نخست‌ وزیر لبنان: در نشست مجمع عمومی، راه‌حلی برای بحران سوریه مطرح نشد

تمام سلام اعلام کرد در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل، راه حلی برای بحران سوریه مطرح نشد.